高德祥

高德祥

高德祥
高德祥
2017-02-02 22:11

Photos from 高德祥's post

看到此貼文可在底下標記有興趣朋友或幫分享
2/18 Search NIGHT club

DJ 家群
第一波預售票男生700/女生500
凡購買預售票還送你2/11 looptopia
在Search暖身巡迴派對免費門票乙張
一種票價雙重享受 2/10號截止!

訂票專線:0935522693副店小高 — SEARCH NIGHT CLUB

德祥 1年沒備份Flog囉!

上次備份時間:(2017-09-02 10:33:32)

訂閱 高德祥 的 flog
關於我
  • 副店長在Search Night Club
  • 現居城市 Pingzhen District
  • 曾就讀 大華技術學院
高德祥在 Flog 的朋友
Dave Chang 邱菲芃 洪守菘 Lin Bo 曹雅惠 吳依瞳 林祐丞 林鞍 畢畢 萬萬 呂維祐 黃泰源 ChingYao Li Rex Liu 沈玟妏 黃柏睿 Nian Cheng Zhong 莊英偉 Lin Wan Chan 陳俊廷
Eden Eden 姜維 Feng Rong Huang 莊皓翔 Angola Lin Rico Huang 余雅芳 劉康鈺 Huang Da 尹雋 Ted Liu 黃志強 Su Shox Huk Aaron Tang 簡克瑋 張譽耀 張峰 薛名祐 江小緯 Ben Chi Jun Jia Ye Shou Di 宋享勳 胡薰文 陳筱筑 洪依依 田園 鄭圳呈 緣明鏡 劉 惠如 吳霏霏 Sherry Tsang 鄒小諭 李佳雅 郭涓緻 陳映秀 Demo  Chen 簡志陞 莊英晢 艾薇拉 黃兆賓 林昱廷 Nick Chang 莊傑克 Ginlin Lin 陳慶恩 Laura Shih David Wen 簡羿 Huei Tsz Yang 葉學浩 Howmany Wang Aston Kevin 王籽芃 Tsai Shou Je 張舒瑜 雲揚 Dolly Chang

今日瀏覽人數:1

歷史瀏覽人數:71