Yung-jung Chen

Yung-jung Chen

Yung-jung Chen
Yung-jung Chen
2017-06-25 19:53

Photos from Yung-jung Chen's post

等好久……還ok — 胖老爹美式炸雞 東湖店

張珍泥
0 2017-06-25 19:57:17
Audra Peng 這家真的好吃耶
0 2017-06-25 20:45:07
Gin Chen 好吃嗎?
0 2017-06-25 20:56:05
Yung-jung Chen 不怎樣
0 2017-06-25 21:05:01

Yung-jung 9個月沒備份Flog囉!

上次備份時間:(2018-03-06 23:52:47)

訂閱 Yung-jung Chen 的 flog
關於我
  • 家教部主任在學習王科技股份有限公司
  • 現居城市 Taipei, Taiwan
  • 曾就讀 正義國小
Yung-jung Chen在 Flog 的朋友
李秉羲

今日瀏覽人數:1

歷史瀏覽人數:108