Po Jung Houng

Po Jung Houng

Po Jung Houng
Po Jung Houng
2017-11-27 21:30

公視-麻醉風暴

這四帥 必須
合 演 一 齣

#麻編想看黑幫戲
#開放觀眾下訂單

-
吳慷仁Kang Ren Wu
黃健瑋
莊凱勛 Kaiser - Chuang
施名帥 (Ming Shuai Shih)

麻2停車場電梯爆炸戲首次讓四帥合體

這四帥 必須
合 演 一 齣

#麻編想看黑幫戲  
#開放觀眾下訂單
 
-
吳慷仁Kang Ren Wu  
黃健瑋
莊凱勛 Kaiser - Chuang
施名帥 (Ming Shuai Shih)

麻2停車場電梯爆炸戲首次讓四帥合體

Po Jung 10個月沒備份Flog囉!

上次備份時間:(2018-01-17 03:06:08)

訂閱 Po Jung Houng 的 flog
關於我
  • 在宇宙艦隊
  • 現居城市 Penghu, T'Ai-Wan, Taiwan
  • 曾就讀 高雄高工

今日瀏覽人數:1

歷史瀏覽人數:26

看更多相關資訊