Ching Hao Chang

Ching Hao Chang

Ching Hao 1天沒備份Flog囉!

上次備份時間:(2018-01-17 07:47:11)

訂閱 Ching Hao Chang 的 flog
關於我
  • 畢業校友在國立臺灣大學 National Taiwan University
  • 曾就讀 National Taichung First Senior High School

今日瀏覽人數:1

歷史瀏覽人數:23