Ching Hao Chang

Ching Hao Chang

Ching Hao 今天剛備份Flog囉!

上次備份時間:(2017-09-23 11:52:15)

訂閱 Ching Hao Chang 的 flog
關於我
  • 畢業校友在國立臺灣大學 National Taiwan University
  • 曾就讀 National Taichung First Senior High School

今日瀏覽人數:1

歷史瀏覽人數:22