Ting-yuan Ou

Ting-yuan Ou

Ting-yuan 1年沒備份Flog囉!

上次備份時間:(2017-04-26 11:27:13)

訂閱 Ting-yuan Ou 的 flog
關於我
  • 打雜小弟2號在振宇五金股份有限公司
  • 現居城市 Taichung, Taiwan
  • 曾就讀 Nan Kai University of Technology

今日瀏覽人數:1

歷史瀏覽人數:10